Uzávierka objednávok na nasledujúci týždeň je vo štvrtok 15:00.